Monday, June 25th, 2018
Postet i: Biologi, Jorden |

Bakterier lever i vulkanske klipper

Der er bakterier i disse klipper, som er hentet op fra flere kilometers dybde og fra højt tryk og temperatur. Foto: Michigan State University

Der er bakterier i disse klipper, som er hentet op fra flere kilometers dybde og fra højt tryk og temperatur. Foto: Michigan State University

Bakterier er almindelige i klipper mange kilometer under Jordens overflade. Også i klipper som er størknet fra magmaer, som er over tusinde grader varme smeltede stenmasser, der har ligget langt nede under vulkanske områder og har forsynet dem med lavafyldte udbrud. Nu viser det sig, at disse bakterierne ligner hinanden over hele Jorden.

“Det er let at forstå, hvordan fugle eller fisk kan ligne hinanden, selv om der er oceaner imellem dem,” forklarer geomikrobiolog Matthew Schrenk fra Michigan State University. “Men det udfordrer fantasien at tænke på to næsten identiske bakterier, der lever 16.000 kilometer fra hinanden i sprækker i hårde klipper i ekstreme dybder og ved ekstreme tryk og temperaturer.

Materialer til en bakterie
Da vi spørger Matthew om, hvordan bakterierne kan leve langt nede i klipper som granit, forklarer han, at selv i de mest golde klipper er der brint at leve af. Normalt skal bakterierne bruge ilt for at få energi ud af det, men de kan også bruge svovl og i visse tilfælde jern istedet for ilten. Kulstof er også vigtigt for bakterier, for de består primært af kulstof, ilt og brint, men heldigvis for bakterierne befinder op imod 99 procent af Jorden kulstof sig dybt nede i Jorden, så også det er til rådighed.

Global forskning
Det er en begrænset kreds af forskere, der står bag de aktuelle resultater, men de bygger på andre forskeres analyser af bakterier fra boringer mange steder i verden. Den nærmeste boring i forhold til Danmark ligger i Finland. Matthew Schrenk og hans kolleger fremlægger deres resultater på American Geophysical Union conference i San Francisco

Du kan læse mere om at bakterierne i Jordens dybt begravede klipper ligner hinanden.

Hvis du kunne lide artiklen, så følg os på Facebook eller abonner på vores nyhedsbrev. Det kommer kun en eller to gange om ugen. Her på ScienceFix lægger vi vægt på fakta og forskning, derfor har vi normalt en del links i teksten.