Tuesday, March 26th, 2019
Postet i: Biologi |

Dyrene på Jordens opstod overraskende sent

Havsvampen Halichondria panicea viser, at Jorden var klar til at huse dyr for milliarder af år siden. Foto: SDU.

Havsvampen Halichondria panicea viser, at Jorden var klar til at huse dyr for milliarder af år siden. Foto: SDU.

Dyr kunne være opstået på Jorden for milliarder af år siden, for allerede den gang var der ilt nok til dem. Det viser en havsvamp fra Kerteminde Fjord, så nu undrer forskerne sig over, at vores dyriske forfædre først opstod for lidt over 635 millioner år siden.

Jorden kunne huse dyr for milliarder af år siden
Dyr bruger ilt til at fordøje planter og andre organismer, og derfor skulle der være ilt i atmosfæren, før dyr kunne opstå på Jorden. Men dyr kan nøjes med overraskende små mængder ilt, viser et nyt studie af en primitiv dyreart fra Kerteminde Fjord. Faktisk viser disse dyr, at der har været ilt nok på Jorden til, at her kunne være dyr i milliarder af år, selvom vi dyr reelt kun har været her i millioner af år. De fynske dyr kan nemlig både leve og vokse, når atmosfæren indeholder blot 0,5 % af den mængde ilt, den indeholder i dag.

Iltmangel var ikke et problem for tidlige dyr
”Faktisk er der ingen, så vidt vi ved, der nogen sinde har testet, hvor lidt ilt, et dyr har brug for. Derfor satte vi os for at undersøge det. Vores studier indikerer, at det ikke var for lave iltkoncentrationer, der forhindrede dyr i at udvikle sig,” siger Daniel Mills, som er PhD fra Syddansk Universitet. For lidt over en halv milliard år siden begyndte de første former for dyr at udvikle sig på Jorden, og det skete samtidig med, at atmosfærens indhold af ilt steg markant. Derfor har det været nærliggende at forbinde de to hændelser og konkludere, at det øgede iltindhold førte til udviklingen af dyr. Men det er måske alligevel ikke rigtigt

Andet holdt dyrene tilbage
Der må have været andre økologiske og udviklingsmæssige mekanismer på spil. Måske stod livet i stampe så længe, fordi det tog lang tid at udvikle det biologiske maskineri, som er nødvendigt for at der kan opstå et avanceret dyr”, mener Daniel Mill. Dyr er nemlig ret komplicerede i forhold til fx bakterier, og derfor kan der have været trin i udviklingen, som tog lang tid for evolutionen.

Ukompliceret feltarbejde
Forskerne bag de nye resultater var kaldet til at gøre opdagelsen, for medens dyrene trives i Kerteminde Fjord, så trives forskerne i Syddansk Universitets Marinbiologiske Forskningsstation i Kerteminde. Dyrene er de små dyr Halichondria panicea, der udgør en bestemt type havsvamp, og trods navnet, er havsvampe på ingen måde beslægtet med svampe. De er kolonier af nogle af de dyr, som har været længst på Jorden. Det store spørgsmål er derfor nu:
Hvis det ikke var et lavt indhold af ilt i atmosfæren, der forhindrede dyr i at udvikle sig for milliarder af år siden, hvad var det så?

Sammen med kollegerne offentliggør Daniel Mills sine resultater i det videnskabelige tidsskrift PNAS. Du kan læse mere om at dyr behøver overraskende lidt ilt, så Jorden var klar til dem for milliarder af år siden.

Hvis du kunne lide artiklen, så følg os på Facebook eller abonner på vores nyhedsbrev. Det kommer kun en eller to gange om ugen. Her på ScienceFix lægger vi vægt på fakta og forskning, derfor har vi normalt links i teksten.