Saturday, March 23rd, 2019
Postet i: Biologi |

Kampvogne mod invasive planter

En 2.000 punds bombe fra et F16-fly laver hurtigt en ny sø i Oksbøl øvelsesterræn. Foto: Arkiv

En 2.000 punds bombe fra et F16-fly laver hurtigt en ny sø i Oksbøl øvelsesterræn. Foto: Arkiv

Ny rapport viser, at Forsvaret kan bekæmpe invasive plante arter og pleje naturen ved at planlægge de militære øvelser anderledes. Kampvogne skal knuse de uønskede planter, trotyl laver dødt træ til billerne og bomber kan lave nye søer.

Det er dyrt at vedligeholde naturen i de militære øvelsesterræner, for de skal både være indrettet bedst muligt til realistiske øvelser, og samtidig skal de overholde en række regler. En ny rapport fra virksomheden Orbicon A/S viser nu, hvordan øvelser kan forenes med naturpleje.

Frøer i kampvognens larvefodspor
“Forsvaret skaber helt unik natur, når de holder øvelser i dag. Et kampvognsspor er fx et strålende sted for mange frøer, som netop har brug for midlertidige vandhuller at yngle i. En øvelsessprængning, som fælder et træ er også en god ting, for døde træer er vigtige levesteder for mange dyr og svampe,” forklarer Steffen Michael Thomsen, som er forstkandidat ved Orbicon A/S og har lavet rapporten sammen med forskere fra forskellige forskningsinstitutioner.

Sprængstoffer rydder hurtigt en busk af invasive vildroser. Foto: Arkiv

Sprængstoffer fjerner hurtigt en busk af den invasive vildrose. Foto: Arkiv

I dag vedligeholder Forsvaret øvelsesterrænerne for at sikre, at soldaterne kan træne i områder, der ligner deres arbejdsplads bedst muligt. Derfor har områderne en meget varieret natur, men disse områder bliver hurtigt meget ensartede uden pleje. Ved at planlægge øvelsesaktiviteterne efter behovet for pleje af denne natur kan Forsvaret spare en del af udgifterne til naturpleje. Du kan læse mere om at Forsvaret vil bekæmpe planter og vedligeholde naturen med kampvogne.

Hvis du kunne lide artiklen, så følg os på Facebook eller abonner på vores nyhedsbrev. Det kommer kun en eller to gange om ugen. Her på ScienceFix lægger vi vægt på fakta og forskning, derfor har vi normalt links i teksten.