Saturday, March 23rd, 2019
Postet i: Mennesket |

Mænd samarbejder bedre end kvinder i hierarkier

Kvinder samarbejder dårligere i hierarkiske organisationer end mænd. Foto: Fanghong.

Kvinder samarbejder dårligere i hierarkiske organisationer end mænd. Foto: Fanghong.

Hvis flere kvinder skal til tops i samfundets organisationer, skal vi erkende, at mænd arbejder bedre sammen end kvinder, hvor der er et hierarki. Det mener en gruppe forskere, som konstaterer, at mænds evne til at samarbejde er tydelig fra skolegården til direktionsgangen.

Kønsbestemt samarbejde er grundlæggende
I følge Joyce Benenson fra Havard Universitet i USA er mønstret for mænds og kvinders måde at samarbejde på grundlæggende: “Da jeg studerede unge børn, bemærkede jeg, at drengene typisk interagerer i grupper, medens pigerne har en tendens til at fokusere på en-til-en relationer. Du kan se det med det blotte øje, når de er omkring fem-seks år, og drengene udgør disse store, løse grupper, medens piger har en tendens til at sætte sig ud i mindre, men mere intense, tætte venskaber. Chimpanser organiserer deres relationer på næsten samme måder.”

Mænd arbejder bedre end kvinder i hierarki
Forskerne konstaterede, at i organisationer med et hierarki arbejder mændene bedre sammen på tværs af niveauerne i hierarkiet. Kvinderne holder sig derimod primært til at samarbejde med kvinder fra deres eget niveau. Da dette mønster findes i forskellige lande og både hos mennesker og chimpanser, mener forskerne, at det er et grundlæggende mønster, som kun delvist er påvirket af kultur. Til gengæld mener de også, at man kan påvirke dette mønster, hvis man erkender, at det er der og at det betyder noget.

Studerede hierarkier i den akademiske verden
Forskerne har deres resultater fra deres egen akademiske verden. Her undersøgte de listen over forfattere på videnskablige artikler fra 50 institutioner. De konstaterede, at mænd ikke havde noget imod at lave artikler sammen med underordnede, medens kvinder udgave færre artikler end mænd med forfattere på forskellige niveauer.

Joyce Benenson publicerer artiklen i det videnskablige tidsskrift Current Biology, og hun gør det sammen med to andre forskere, som har betydeligt kortere akademiske titler end hende selv. De er desuden henholdsvis en kvinde og en mand. Du kan læse mere om at mænd arbejder bedre sammen i organisationer med et hieraki.

[do action=”helpus”/]