Saturday, March 23rd, 2019
Postet i: Mennesket |

Hørelsen bliver bedre af mørke

Hørelsen i voksne bliver bedre, hvis de lever i mørke. Det gælder for mus, og antageligt også for mennesker. Foto: MPI for Evolutionary Biology

Hørelsen i voksne bliver bedre, hvis de lever i mørke. Det gælder for mus, og antageligt også for mennesker. Foto: MPI for Evolutionary Biology

Hørelsen bliver bedre hos voksne, hvis de lever i mørke. Den opdagelse kan måske bruges til at afhjælpe høreproblemer. Det er nyt for forskerne, at en fuldvoksen hjerne kan omprogrammeres på den måde.

Voksen kan forbedre hørelsen
Hørelsen kan blive bedre med alderen, hvis man lever en del af sit liv i mørke. Det viser et nyt forskningsresultat, hvor mus levede i mørke i en uge, så de ikke kunne bruge synet, men måtte belave sig på hørelsen. Efter den uge var de blevet tydeligt bedre til at høre en række lyde. Fordi det er en central del af hjernen, som ændrer sig i de voksne mus under mørkekuren, antager forskerne, at resultaterne også vil gælde for voksne mennesker.

Bedre hørelse i mørke
“Vi ved ikke, hvor mange dage et menneske skal være i mørke for at få den samme effekt, og om de vil være villige til at gøre det. Men forsøget viser, at det kan være en måde at bruge multi-sensorisk træning til at korrigere nogle problemer med at bearbejde signaler i menneskers hjerne,” forklarer professor Patrick Kanold fra University of Maryland i USA.

Testede hørelsen i mørke
Forsøget bestod i, at forskerne placerede voksne mus med normalt syn og hørelse i komplet mørke i seks til otte dage. Efter musene vendte tilbage til en normal lys-mørke cyklus, var deres syn uændret, men de hørte meget bedre end før. En efterfølgende undersøgelse af musenes hjerne viste, at der var ændringer i en del af hjernen, som man hidtil har regnet for uforanderlig i vokse pattedyr.

Forskerne publicerer deres resultater i det videnskablige tidsskrift Neuron. Du kan læse mere om at mørke kan forbedre hørelsen.

Hvis du kunne lide artiklen, så følg os på Facebook eller abonner på vores nyhedsbrev. Det kommer kun en eller to gange om ugen. Her på ScienceFix lægger vi vægt på fakta og forskning, derfor har vi normalt links i teksten.