Friday, April 3rd, 2020
Postet i: Jorden |

Grønland vokser fordi indlandsisen smelter

  • nov 25th, 2019
  • Steen Laursen
  • Jorden

Grønland vokser i højden i takt med, at indlandsisen smelter på grund af klimaforandringerne. For hver tre meter isen bliver tyndere, hæver landet sig med knap en meter.

Grønland vokser når indlandsisen smelter
Indlandsisen strømmer ud imod havet, og Grønland vokser i takt med at presset fra isen letter. Foto: ScienceFix.

“I sensommeren 2004 begyndte en del af Grønland at vokse hurtigt. Før hævede østkysten med nogle millimeter om året, men i løbet af få måneder kom det til at gå hurtigt. I dag hæver det med omkring fire centimeter om året. I 2005 spredte den hævning sig sydpå langs kysten, og året efter startede den også på vestkysten”.

Professor Shfaqat Abbas Khan på DTU Space i Lyngby forklarer, at Grønland vokser i takt med, at indlandsisen smelter. Hans stemme udtrykker hverken mening eller bekymring. Kun stille interesse for et område, han har arbejdet med i over ti år.

På få måneder begyndte Grønland at vokse

“De første års hævning blev kun målt med nogle får GPS-apparater, som stod langt fra indlandsisen. Der var ikke nogen, der ventede, det ville ske. Men da der kom skub i landhævningen, kom der også skub i forskningen. I dag står der derfor 55 GPS-målestationer omkring indlandsisen og måler på landhævningen”.

“Det har stået på lige siden sensommeren 2004, og det sker, fordi der bliver mindre is i de områder, hvor Grønland vokser. For hver meter indlandsisen bliver tyndere, stiger grunden neden under fem centimeter i vejret. Det sker omgående, for det er en simpel elastisk sammentrykning af klipperne nedenunder isen, som bliver udløst. Over de næste tusinder af år vil landet stige yderligere ca. 25 centimeter for hver meter is, der forsvinder. Det er lige som i Danmark i dag, hvor landet stadig hæver sig, fordi isen forsvandt efter sidste istid for 10.000 år siden.«

Den hurtige elastiske hævning af Grønland svarer til, at man trykker fingeren ned i et viskelæder: når man fjerner fingeren igen, finder viskelæderet omgående sin oprindelige form. Det svarer til at Grønland vokser omgående.

Den efterfølgende langsomme hævning er derimod skabt af, af Jordens indre varme klipper langsomt flyder ind under Grønland i takt med, at trykket fra isen svinder. Det svarer nogenlunde til en isterning, der ligger i overfladen af sirup i en skål. I takt med at isen smelter, flyder siruppen langsomt ind under isterningen og løfter den. Grønland vokser langsomt over årtusinder.

Grønland er formet af indlandsisen

Selv om isen svinder, er Grønlands indlandsis meget stabil. Den ligger i en enorm fordybning midt på Grønland, og den er omgivet af høje bjerge. Det skaber en gigantisk skål, som isen ligger i, så den ikke kan flyde ud i havet. Gletschere i bjergene andre steder på Jorden flyder jo nedad, til deres is smelter.

Fordybningen på Grønland har indlandsisen selv skabt. Der har den ligget i over en million år, så den har haft god tid til at presse den centrale del af Grønland ned. Faktisk ligger en stor del af Grønlands overflade under havniveau på grund af isen. Kystbjergene er et par kilometer høje, så de virker som en kant på skålen, så isen har kunnet vokset sig tyk.

Grønland stabiliserer indlandsisen, men redder den ikke

At isen på den måde har skabt sig et stabilt leje på Grønland, er med til at sikre, at den vil bestå i årtusinder endnu. For selv om klimaændringerne hæver luftens temperatur i mange årtier endnu, så forbliver det frostvejr på det meste af indlandsisens overflade det meste af året. Isen er nemlig så tyk, at den når op til tre kilometer op i atmosfærens kolde luft.

Men de stigende temperaturer ændrer alligevel på billedet, forklarer Shfaqat Abbas Khan:

»I de første år med landhævning smeltede indlandsisen ikke specielt meget, men gletscherne fra den strømmede hurtigere fra 2003 og frem. Gletscherne består af is, der flyder fra indlandsisen, og de førte en masse is ud fra den. Derfor blev indlandsisen tyndere i kanten. Sidst på sommeren 2004 kunne vi måle, at de første områder omkring isen begyndte at hæve med op til fire centimeter om året. I de efterfølgende år bredte det sig syd på langs kysten, og det begyndte også på den anden side af indlandsisen på Grønlands vestkyst.”

Havet æder af isen så Grønland vokser

Gletscherne strømmer hurtigere, fordi varmt havvand breder sig omkring Grønland og ind i fjordene. Her smelter vandet den del af gletscherne, som når ud i havet. Vandet er kun få grader over frysepunktet, men det er nok. At korte gletscherne af svarer til at tage proppen ud af en flaske, så nu kan indlandsisens is flyde hurtigere ud til havet. Shfaqat Abbas Khan kalder den proces dynamisk udtynding af indlandsisen.

Indlandsisen fungerer i den forbindelse som et enormt fad fyldt med honning. Honningen ser rimelig fast ud, men hvis der går hul i siden af skålen, flyder honningen langsomt ud igennem det. Indlandsisen ligger tilsvarende midt på Grønland i sin gigantiske fordybning omkranset af høje bjergkæder, så den ligger nogenlunde stille. Men nogle steder er der dale igennem bjergkæderne og der flyder isen langsomt ud i havet som lange gletschere. Derfor er gletscherne reelt dræn for indlandsisen.

Nu svinder isen mest fordi den smelter

“Siden 2007 og frem har der kun været en meget begrænset dynamisk udtynding af isen, men til gengæld mister isen nu masse, fordi den smelter. Det kommer ikke så meget af højere temperatur eller mere sol, men primært, fordi smeltesæsonen er blevet længere. Hvor der før var tøvejr i et par måneder om året oppe på dele af isen, tør det nu op imod dobbelt så længe,” forklarer Shfaqat Abbas Khan.

Igennem det sidste årti har Grønland mistet mellem 230 og 240 kubikkilometer is om året. Det svarer til et 35 meter tykt isskjold over hele Sjælland, hvilket ville pressen øen godt ti meter ned. Københavns centrum ville komme under havets overflade, og med yderligere 12 års is ville alt lige til Sjællands højeste top langsomt synke under havniveau.

Smeltningen af indlandsisen er iøvrigt en kompliceret affære. Der er søer under indlandsisen og gletscherne fra indlandsisen skifter hastighed. Hvis du kunne lide artiklen, så følg os på Facebook eller abonner på vores nyhedsbrev. Det kommer kun en eller to gange om ugen. Her på ScienceFix lægger vi vægt på fakta og forskning, og derfor har vi normalt links med.