Sunday, July 12th, 2020
Postet i: Biologi |

Neonicotinoider ødelægger biernes samarbejde

  • feb 14th, 2019
  • Steen Laursen
  • Biologi
Neonicotinoider bier opførsel

Neonicotinoidernes påvirkning af bier kørte på individ niveau. Derfor blev bierne mærket med en lille QR-kode, så forskerne kunne genkende dem via kameraer. Foto: James Crall.

Bier bliver ramt af neonicotinoider fra landbruget, så de arbejder mindre for kolonien. De bruger mindre tid på at passe koloniens yngel, de bidrager ikke til at varme kolonien og de holder sig i det hele taget mere for sig selv. Men samarbejde er netop biernes største force, så er det alvorligt.

 

Landbruget bruger stoffer fra gruppen neonicotinoider til at behandle afgrødernes frø, før de kommer i jorden. Formålet er at forhindre insekters angreb. Det lyder harmløst, at disse insektgifte ligger spredt i små mængder på frø under jorden. Men neonicotinoiderne er systemmidler, som fordeler sig i hele planten, så den bliver giftig fra bund til top. Helt op til den polen og nektar som bierne lever af.

 

Neonicotinoider ødelægger biernes samarbejde

Sammenhængen imellem biernes forsvinden fra naturen og neonicotinoidernes fremmarch i landbruget er fastslået. Hvad stofferne præcist gør ved bierne, det står knap så klart, men det handler om biernes adfærd. Dette nye forskningsresultat viser, at biernes individuelle opførsel og samspillet imellem bierne i kolonien står for skud. Koloniens temperaturkontrol er et godt eksempel fra det nye studie.

“Når temperaturen falder i kolonien, låser bierne deres vinger og ryster deres muskler for at generere varme,” forklarer James Crall fra Harvard Universitet. “Hvad vi konstaterede i vores forsøgs-kolonier var, at selvom temperaturen svingede meget uden for, så var upåvirkede bierne i stand til at holde temperaturen i kolonien stabil inden for nogle få grader. Men bier udsat for neonicotinoider mistede i udtalt grad evnen til at regulere temperaturen.” Så når mange af koloniens bier er ramt af neonicotinoider, så forsvinder koloniens varmekontrol.

 

Insekticiderne rammer yngelpleje, temperatur og foragering

En påvirket bi mister ikke kun sine evner inden for temperaturkontrol. Den bruger også mindre tid på at passe koloniens yngel og den deltager heller ikke i arbejdet med at lave et isolerende vokslag over kolonien. “Næsten alle vores upåvirkede kolonier har bygget det vokslag,” konstaterer James Crall. “Men det mangler helt i de pesticidramte kolonier.”

I løbet af det sidste årti, har en række undersøgelser knyttet neonicotinoiderne til forstyrrelser i biers søgning og indsamling af føde. Men forskerne bag denne undersøgelse antog, at andre dele af biernes komplekse opførsel og samarbejde også blev påvirket af stofferne.

“At samle føde er kun en del af, hvad bier gør,” konstaterer James Crall. “Tidligere undersøgelser viser stoffernes påvirkning af opførsel uden for biernes koloni, men der er en hel verden af ​​virkelig vigtige adfærd inden for. Det er en sort boks, vi ønskede at åbne lidt. ”

 

Neonicotinoider findes i hele planten

“Disse pesticider blev først taget i brug omkring midten af ​​1990’erne, og nu er de den mest anvendte gruppe af insekticider verden over,” forklarer James Crall. “Typisk fungerer de igennem frøbehandling, hvor høje doser placeres på afgrødernes frø før såningen. En grund til at landmænd og pesticidvirksomheder vælger disse kemiske forbindelser er, at de optages systemisk af planterne, så hele planten bliver giftig for skadedyr. Men problemet er, at neonicotinoiderne også dukker op i den pollen og nektar, som bierne lever af.”

Det nye studie har overvåget bierne i 12 bistader for at se, hvordan de individuelle bier reager på neonicotinoider. Desuden plantede forskerne termometre inden i bistaderne, så det var tydeligt, hvordan temperaturen i kolonien udviklede sig. Undersøgelsen er beskrevet i det videnskabelige magasin Science, og du kan læse mere om at neonicotinoider skader biernes samarbejde.

Hvis du kunne lide artiklen, så følg os på Facebook eller abonner på vores nyhedsbrev. Det kommer kun en eller to gange om ugen. Her på ScienceFix lægger vi vægt på fakta og forskning, derfor har vi normalt links i teksten.