Monday, December 4th, 2023

Danmarks højeste punkt topper Yding Skovhøj

Danmarks højeste sted er ikke Ejer Bavnehøj, men derimod Møllehøj.

Danmarks højeste punkt er hverken Ejer Bavnehøj eller Yding Skovhøj, men derimod den fladtoppede Møllehøj. Foto: Viggo Rasmussen.

Om Danmarks højeste punkt er Yding Skovhøj, er i virkeligheden et spørgsmål om, hvad Danmarks højeste punkt er. I 1941 blev Yding Skovhøj målt til at være højere end Ejer Baunehøj. Den havde ellers stået som Danmarks største bakke siden århundredet før. Men faktisk er nabobakken Møllehøj endnu højere.

 

Det er ikke så let at finde ud af, hvor Danmarks højeste punkt er, for hvad er overhoved det højeste punkt? Yding Skovhøj er fx landets højeste punkt, fordi der ligger en gravhøjen på toppen af den bakke. Men definitionen af Danmarks højeste punkt er, at det skal være en naturlig højde. Altså ikke noget med gravhøje, tårne og andre bunker af jord, mursten eller beton. Derfor vandt Ejer Baunehøj titlen som det højeste punkt tilbage med seks centimeter.

 

Danmarks højeste punkt flytter til Møllehøj

Men i februar 2005 flyttede titlen som Danmarks højeste bakke atter. En ny undersøgelse viste nemlig, at de øverste 60 centimeter af Ejer Baunehøjs top ikke er naturlige. Toppen af Yding Skovhøj viste sig som sagt at være rester af en gravhøj, så den blev også barberet ned. Nu overgik titlen som Danmarks højeste punkt derfor til Møllehøj, som er ni centimeter højere.

Danmarks højeste sted er ni cm højere end Yding Skovhøj.

Danmarks højeste punkt er ni cm højere end Yding Skovhøj og 51 centimeter mere end Ejer Bavnehøj, som begge må se sig slået af Møllehøj. Tårnet i baggrunden står på Ejer Bavnehøj, så konkurrenterne om titlen som Danmarks højest punkt ligger tæt. Foto: Kristian Dalsgaard.

Yding Skovhøj er overgået af Møllehøj

Forskellen på de forskellige bakkers højde er ikke stor, som listen nedenfor viser. Reelt er de da også blot bakker i det samme højtliggende landskab i Østjylland. Hvis du vil være sikker på at lave en selfie på Danmarks højeste punkt, kan du derfor heldigvis besøge de konkurrerende toppe på én dag.

1. Møllehøj på 170.86 meter
2. Yding Skov på 170.77 meter
3. Ejer Baunehøj på 170.35 meter
4. Lindbjerg 170.08 på meter
5. Margretelyst SØ på 169.78 meter
6. Vistofte på 169.44 meter
Margretelyst SØ er en bakketop lige nord for Ejer Baunehøj

 

Danmarks højeste punkt er skabt af istiden

Alle de konkurrerende bakker til titlen som Danmarks højeste punkt er en del af det Midtjyske Søhøjland, som er et af de mest imponerende landskaber i Danmark. Det strækker sig over et mere end 1000 kvadratkilometer stort område syd for Silkeborg. Her veksler høje bakketoppe og dybe dale med åer og søer.

Bakkernes kerne består af materialer fra Tertiær perioden, og kernerne er derfor nogle millioner år ældre end istiderne. Det tertiære materiale blev presset op i et højland under den sidste istid, da isen banede sig vej frem til hovedopholdslinjen vest for området.

Et andet isfremstød, Den Ungbaltiske Is, har også formet på bakkerne. Derfor består deres kerne i dag af en blanding af de gamle tertiære lag og af sedimenter fra isens smeltevand. Før isen endelig forsvandt fra området lagde den et hullet tæppe af moræne henover det hele. Mod øst er området afsluttet af den yngre østjyske israndslinie.

 

Formen på Yding Skovhøj er ældre end isen

Før isen formede området, havde bevægelser nede i Jordens skorpe allerede hævet området et nogle millioner år tidligere i Tertiær perioden. Mange af dalene i området er tilsyneladende også opstået allerede på den tid. Efter isen er en del søer desuden opstået i dødishuller og i de sidste kolde perioder af istiden har vand gravet erosionskløfter i siderne af bakkerne. Det er erosionen, der har delt højlandet op i bakker, som hver især kan gøre krav på titlen som Danmarks højeste sted.

Du kan læse mere om toppe i Store Norske Leksikon, som vel må have forstand på toppe. Hvis du kunne lide artiklen, så følg os på Facebook eller abonner på vores nyhedsbrev. Det kommer kun en eller to gange om ugen. Her på ScienceFix lægger vi vægt på fakta og forskning, derfor har vi links i teksten.