Monday, December 4th, 2023
Postet i: Biologi, Sensation |

Overfiskeri fjerner fisk permanent til glæde for vandmænd

Overfiskeri har givet vandmænd så gode muligheder, at de nu udgør en større del af biomassen ud fra Namibia end fiskene gør. Denne Chrysaora Hysoscella er beslægtet med Namibias plageånder. Foto: Rob Condon.

Overfiskeri har som kvensekvens givet vandmænd så gode muligheder, at de nu udgør en større del af biomassen ud fra Namibia end fiskene gør. Foto: Rob Condon.

Overfiskeri har konsekvenser. Når bestanden af en art fisk er fisket helt i bund i et område, så vender arten ikke tilbage senere. Selv ikke når overfiskeriet stopper. Andre arter overtager nemlig de overfiskede dyrs niche i økosystemet, så der ikke er plads til, at de kan genetablere sig. De nye arter er tit hverken tilpasset det lokale økosystem eller egnet til fiskeri. Især ikke når de er vandmænd.

Overfiskeri har den konsekvens, at når en art er fisket væk, så ændrer økosystemet sig for bestandigt. Arterne i et økosystem er nemlig dybt afhængige af hinanden. Fisker man en art væk, så overtager andre dyr dens niche, og det påvirker de dyr, som levede med de forsvundne fisk. Overfiskeri ændrer derfor hurtigt økosystemet, og det oprindelige dyreliv kan ikke etableres igen. Det er konklusionen af en undersøgelse, der samler konsekvenserne fra en række eksempler på overfiskeri.

Overfiskeri af en fisk har konsekvenser for andre arter

“Når du sætter alle eksemplerne på overfiskeri sammen, erkender du konsekvenserne. Der er virkelig noget vigtigt igang i verdens økosystemer,” forklarer Joseph Travis fra Florida State University. “Det er let at afskrive et enkelt studie af konsekvenserne af overfiskeri fra et sted. Men når du sætter alle studierne fra mange steder op side om side, som vi gør her, mener jeg, at du kommer afsted med en overbevisende sag”.

Vandmænd blev konsekvensen af overfiskeri

Et skræmmende eksempel på konsekvenserne af overfiskeri stammer fra et havområdet ud for Namibia i det sydlige Afrika. Her overfiskede man de små fisk sardiner og anchioser, så både bestand og fiskeri kollapsede. Bestanden rettede sig ikke i takt med, at fiskeriet tog af, for vandmænd og kutlinger overtog de små fisks plads i fødekæden. De dyr, som levede af sardiner og anchioser, er derefter faldet voldsomt i antal. Fx er bestanden af lokale fugle som pingviner og suler reduceret med hhv. 77 % og 94 %, medens fangsten af fisken kulmule er faldet fra 725.000 tons til kun 110.000 tons på to årtier.

Overfiskeri rammer også Danmarks fisk

Også Danmarks have er ramt af overfiskeri, og det presser blandt andet populære spisefisk som forskellige arter af torskefisk og fladfisk. Samtidig er disse arter truet af en blanding af ødelæggende fiskeredskaber, klimaforandringerne og invassive fiskearter. Konsekvenser er alvorlige for fiskerierhvervet selv, med mindre man kan få danskerne til at spise de nye fiskearter som fx sortmundet kutling.

Joseph Travis og hans ni kolleger fra forskellige universiteter publicerer deres resultater i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, også kaldet PNAS. Du kan læse mere om at overfiskeri på en art har konsekvenser for mange arterne i økosystemet permanent og om at vandmænd nu udgør en større del af biomassen end fisk i et område ud for Namibia.

Hvis du kunne lide artiklen, så følg os på Facebook eller abonner på vores nyhedsbrev. Det kommer kun en eller to gange om ugen. Her på ScienceFix lægger vi vægt på fakta og forskning, derfor har vi normalt links i teksten.